Shop Forum More Submit  Join Login
Shadow by Grace-MK Shadow by Grace-MK
Lesson 4 :iconsm-class:
Render : :iconbright-light-nsh:
Add a Comment:
 
:iconanaeko-chan:
Anaeko-Chan Featured By Owner Jul 13, 2017  Hobbyist Interface Designer
Art xinh ghê =)))
Reply
:icontenshimarii:
TenshiMarii Featured By Owner Jun 25, 2017  Hobbyist Interface Designer
Congratulations you've come Second place on GFXResourceDA Daily Signature Contest #853 Here is your award: Prize
Reply
:iconmaagg:
maagg Featured By Owner Jun 23, 2017  Student General Artist
Congratulations, your signature has been entered in the Daily Signature Contest #853 with GFXResourceDA Good Luck!
Reply
:iconaoixivuy:
Aoixivuy Featured By Owner Jun 22, 2017
._. đến cái này thì lại tụt
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jun 29, 2017
yeah ._.
Reply
:iconaoixivuy:
Aoixivuy Featured By Owner Jun 29, 2017
tỉ năm trồi lên 1 lần đấy à ._.
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jun 29, 2017
._. dạo này lười quá
Reply
:iconaoixivuy:
Aoixivuy Featured By Owner Jun 30, 2017
._. chắc tin
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 1, 2017
._. thật mờ
Reply
:iconaoixivuy:
Aoixivuy Featured By Owner Jul 1, 2017
._. collab hông
đang rảnh
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 1, 2017
._. okeeee start điiiiiiiiiiii
._. ý mà cũng có 1 vụ lần trước chưa finish
Reply
(1 Reply)
:iconats-d:
ATS-D Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist Digital Artist
Ngầu lòi ;;A;;
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jun 29, 2017
;;-;
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Jun 22, 2017  Hobbyist
Art Cừ Ghê :333 
Làm Quen Nha Cậu ;33
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Edited Jun 29, 2017
t là Grace ;-;
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Jun 30, 2017  Hobbyist
Tớ Là Mo :'>> 
Cậu Yêu Bé Vê'sss Phải Không ?? :">>
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 1, 2017
yupppppp
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Jul 1, 2017  Hobbyist
Hen Ghê :">> 
tuii Bias Cúc-Ki Nè :">>> 
Bẹn Có Phải Shipper Vkook Không ??:">>
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 2, 2017
:v t không ship Vkook nheee
Reply
:iconmo-aka-kirigaya:
Mo-Aka-Kirigaya Featured By Owner Jul 4, 2017  Hobbyist
:>>
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 4, 2017
._.
Reply
:iconteprieu:
TepRieu Featured By Owner Jun 22, 2017
Topaz hơi lố rồi gái à :( Nhưng cái màu xinh quá 
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jun 29, 2017
;-; huhu vẫn như mọi lần mà ..
Reply
:iconteprieu:
TepRieu Featured By Owner Jun 29, 2017
huhu ;-; Vậy hở ? thôi kệ, cái mix xinh là được rồi
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 1, 2017
:v chắc size làm nhỏ nên nó rõ quá hihihi
Reply
:iconteprieu:
TepRieu Featured By Owner Jul 1, 2017
-v-
Reply
:icongrace-mk:
Grace-MK Featured By Owner Jul 5, 2017
;_;
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 22, 2017
Image Size
482 KB
Resolution
405×613
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb

Stats

Views
738 (1 today)
Favourites
70 (who?)
Comments
34
Downloads
6
×